Zajištění konektivity Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění konektivity Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově zadávané zadavatelem Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění konektivity Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení, doprava, instalace, nezbytné zaškolení pověřených zaměstnanců zadavatele a poskytování připojení k internetu v následujícím členění veřejné zakázky:

A) Dodávka a instalace HW a SW pro zajištění konektivity podle vypracovaného návrhu a Specifických pravidel Integrovaného regionálního operačního programu;

B) Zajištění konektivity, připojení k internetu a poskytování konektivity s min. rychlostí 100 Mbit/s bez agregace a omezení.

Poznámka

Realizace veřejné zakázky je součástí projektu „Zvýšení kapacity vzdělávání studentů gymnázia v klíčových kompetencích CMG Prostějov“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005436 realizovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

48822000-6; 72311000-8; 72268000-1; 45233292-2; 45314320-0

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je budova Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově, Komenského 17.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

960 000,- bez DPH (1 161 600,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

882 511,- bez DPH (1 067 838,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

13. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

30. 4. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Dominika Doláková

Kontaktní e-mail: vr@arsra.cz

Kontaktní telefon: +420 774 415 157

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění konektivity Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap