Technologie pro průmyslové tryskání a lakování ocelových výrobků

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Technologie pro průmyslové tryskání a lakování ocelových výrobků zadávané zadavatelem CYPRIÁN, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CYPRIÁN, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Technologie pro průmyslové tryskání a lakování ocelových výrobků

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění zakázky představuje soubor technologického zařízení pro průmyslové tryskání a lakování ocelových výrobků, které zahrnuje 2 kusy zařízení – závěsné tryskací zařízení (1 kus) a lakovací kabina (1kus). Jedná o technologické zařízení spolu související a z tohoto důvodu je zakázka vyhlášena zadavatelem jako zakázka s možností dílčího plnění.

1. Závěsné tryskací zařízení: Průmyslový tryskací box se dvěma závěsnými háky pro jednotlivé nebo skupinové tryskání ocelových výrobků s vlastním odsáváním a filtrací vzduchu. Maximální rozměr tryskacího stroje včetně dopravníku, odsávání a filtrace: šířka 4 000 mm, délka 4 800 mm, výška 4 300 mm. Automatický elektronický posuv dílců do zařízení, výběr programů a režimů tryskání.

2. Lakovací kabina: Lakovací kabina konstruována jako uzavřená stříkací kabina s vertikálním prouděním
a třístupňovou filtrací vzduchu určená pro průmyslové lakování ocelových výrobků. Minimální vnitřní rozměry: šířka 2 950 mm; délka 4 500 mm; výška 2 500 mm. Maximální vnější rozměry: šířka 3 150 mm; délka 5 000 mm; výška 3 500 mm. Kabina bude postavena na betonové podlaze s příslušným vzduchovým kanálem, podlaha bude vybudovaná zadavatelem.

Poznámka

Zadavatel, společnost CYPRIÁN, s.r.o. prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel vyhlašuje veřejnou zakázku s možností dílčího plnění.

Nabídka (včetně všech souvisejících dokumentů) bude zpracována v písemné podobě v českém jazyce.

Soutěžní lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, tj. od data zveřejnění Oznámení o zakázce (formulář F02) ve Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zakázce bylo odesláno zadavatelem k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. června 2016.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

640556

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2016001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42000000-6

Místo plnění veřejné zakázky

Provozovna zadavatele: CYPRIÁN, s.r.o. Výrobní hala, Martinovská 3168/48 723 00 Ostrava 23 – Martinov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 543 000,- bez DPH (3 077 030,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 223 500,- bez DPH (2 690 435,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 223 500,- bez DPH (2 690 435,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 6. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

15. 7. 2016, 16:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CYPRIÁN, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jana Cypriánová

Kontaktní e-mail: cyprianz@volny.cz

Kontaktní telefon: + 420 603 252 071

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Technologie pro průmyslové tryskání a lakování ocelových výrobků.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Technologie pro průmyslové tryskání a lakování ocelových výrobků zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
KORAL ITALY s.r.o. (63480751) Dodavatel 1 644 995,- Kč vč. DPH
1 359 500,- Kč bez DPH
MEGA-TEC s.r.o. (25538276) Uchazeč 2 054 580,- Kč vč. DPH
1 698 000,- Kč bez DPH
STEM SLOVAKIA s.r.o. (36671185) Uchazeč 2 676 193,- Kč vč. DPH
2 211 729,75 Kč bez DPH
WINCO, spol. s r.o. (41189591) Uchazeč 4 232 199,22 Kč vč. DPH
3 497 682,- Kč bez DPH
OTECO CZ spol. s r.o. (46965556) Uchazeč 1 654 070,- Kč vč. DPH
1 367 000,- Kč bez DPH
KORAL ITALY s.r.o. (63480751) Dodavatel 1 045 440,- Kč vč. DPH
864 000,- Kč bez DPH
MEGA-TEC s.r.o. (25538276) Uchazeč 1 114 410,- Kč vč. DPH
921 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap