Dodávka technologických zařízení pro svařování

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka technologických zařízení pro svařování zadávané zadavatelem CYPRIÁN, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CYPRIÁN, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka technologických zařízení pro svařování

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění zakázky představuje soubor technologického zařízení pro svařování, které zahrnuje 6 kusů zařízení:

- synergický svařovací zdroj MIG/MAG včetně příslušenství (typ A) (2 kusy),
- synergický svařovací zdroj MIG/MAG včetně příslušenství (typ B) (3 kusy),
- svařovací invertor pro svařování oceli TIG/WIG včetně příslušenství (1 kus).

Jedná se o technologická zařízení spolu související.

Zadavatel vyhlašuje pro související zakázky výběrové řízení s možností dílčího plnění.

Zakázka je rozdělena na dvě spolu související plnění a účastník má možnost podat nabídku na jednu či druhou část plnění zakázky nebo na obě části plnění zakázky dohromady.

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou
zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení s možností dílčího plnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Náklady účasti ve výběrovém řízení nejsou vyžadovány.
Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
Zadavatel předložené nabídky účastníkům nevrací.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené účastníky v nabídkách.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2019001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42662000-4

Místo plnění veřejné zakázky

CYPRIÁN, s.r.o., Martinovská 3325/48e, 723 00 Ostrava – Martinov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

720 378,- bez DPH (871 657,38 s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

700 400,- bez DPH (847 484,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

700 400,- bez DPH (847 484,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 5. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 5. 2019

Lhůta pro podání nabídek

28. 5. 2019, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CYPRIÁN, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslava Paprskářová

Kontaktní e-mail: cyprianz@volny.cz

Kontaktní telefon: +420 603 784 733

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka technologických zařízení pro svařování.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka technologických zařízení pro svařování zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SVARMETAL s.r.o. (26850036) Dodavatel 847 484,- Kč vč. DPH
700 400,- Kč bez DPH
WELDING Ostrava – WELDO s.r.o. (03177998) Uchazeč 789 162,- Kč vč. DPH
652 200,- Kč bez DPH
ARC – H a.s. (25246364) Uchazeč 841 426,- Kč vč. DPH
695 393,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap