Dodávka technologických zařízení pro komplexní zpracování plechu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka technologických zařízení pro komplexní zpracování plechu zadávané zadavatelem CYPRIÁN, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CYPRIÁN, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka technologických zařízení pro komplexní zpracování plechu

Předmět veřejné zakázky

Předmět plnění zakázky představuje soubor technologického zařízení pro komplexní zpracování plechu, které zahrnuje 3 kusy zařízení – hydraulický děrovací / tvářecí lis (1 kus), elektrický CNC ohraňovací lis (1 kus) a automatická nástrojová bruska k ostření nástrojů vysekávacích strojů (1 kus). Jedná se o technologická zařízení spolu související.
Zadavatel vyhlašuje pro související zakázky výběrové řízení s možností dílčího plnění. Zakázka je rozdělena na tři spolu související plnění a účastník má možnost podat nabídku na jednu, druhou či třetí část plnění zakázky nebo na všechny tři části plnění zakázky dohromady.

Předmět plnění 1. části zakázky: Hydraulický děrovací / tvářecí lis (1 kus).
Předmět plnění 2. části zakázky: Elektrický CNC ohraňovací lis (1 kus).
Předmět plnění 3. části zakázky: Automatická nástrojová bruska k ostření nástrojů vysekávacích strojů (1 kus).

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení s možností dílčího plnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
Náklady účasti ve výběrovém řízení nejsou vyžadovány.
Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.
Zadavatel předložené nabídky účastníkům nevrací.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené účastníky v nabídkách.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2018001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42630000-1

Místo plnění veřejné zakázky

CYPRIÁN, s.r.o., Martinovská 3325/48e, 723 00 Ostrava – Martinov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 078 830 Kč bez DPH (15 825 384 Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

13 026 364,- bez DPH (15 761 900,44 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 12. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 12. 2018

Lhůta pro podání nabídek

7. 2. 2019, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CYPRIÁN, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslava Paprskářová

Kontaktní e-mail: cyprianz@volny.cz

Kontaktní telefon: +420 603 784 733

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka technologických zařízení pro komplexní zpracování plechu.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka technologických zařízení pro komplexní zpracování plechu zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TRUMPF Praha, spol. s r.o. (48583316) Dodavatel 12 271 051,65 Kč vč. DPH
10 141 365,- Kč bez DPH
TRUMPF Praha, spol. s r.o. (48583316) Dodavatel 3 075 568,93 Kč vč. DPH
2 541 792,50 Kč bez DPH
TRUMPF Praha, spol. s r.o. (48583316) Dodavatel 415 279,87 Kč vč. DPH
343 206,50 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap