Dodávka 2 ks žíhacích pecí vodíkových

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka 2 ks žíhacích pecí vodíkových zadávané zadavatelem CRYTUR, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CRYTUR, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka 2 ks žíhacích pecí vodíkových

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 2 ks kompletních temperačních pecí pro vysokoteplotní žíhání pod vakuem i pod ochrannou atmosférou Ar či H2 a příslušného vybavení vč. instalace a oživení (dále jen „ žíhací pec vodíková). Zařízení bude použito k vysokoteplotním temperacím materiálů na bázi monokrystalů Al2O3/YAG/LuAG s vysokým bodem tání až ke 2100 oC. Proto musí být prokazatelně schopno dlouhodobého provozu při těchto teplotách, a to i v případě Ar či H2 ochranné atmosféry.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000023

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

23/2019

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 611 568,- Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 11. 2019

Lhůta pro podání nabídek

16. 12. 2019, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CRYTUR, spol. s. r. o., Na Lukách 2283, 511 01 Turnov

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Kristýna Titlbachová

Kontaktní e-mail: Kristyna.Titlbachova@crytur.cz

Kontaktní telefon: +420481319529

Kontaktní datová schránka: 5nncdnc

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka 2 ks žíhacích pecí vodíkových.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Krycí list nabídky 13. 11. 2019 Zobrazit
Návrh smlouvy 13. 11. 2019 Zobrazit
Oznámení o zahájení VŘ 13. 11. 2019 Zobrazit
Zadávací dokumentace 13. 11. 2019 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 16. 12. 2019 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap