Dodávka 2 ks pěstovacích pecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka 2 ks pěstovacích pecí zadávané zadavatelem CRYTUR, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CRYTUR, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka 2 ks pěstovacích pecí

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka 2 ks kompletních pěstovacích pecí pro pěstování multioxidických monokrystalů (YAG, YAP, LuAG apod.) technologií Czochralski a příslušného vybavení vč. instalace a oživení. Zařízení bude použito k výrobě nových materiálů na bázi monokrystalů LuAG s vysokým bodem tání okolo 2100 oC. Proto musí být prokazatelně schopno přípravy alespoň jednoduchých monokrystalů tohoto typu (směsný monokrystal na bázi oxidů yttria a hliníku, případně s dalšími oxidy) v optické nebo laserové kvalitě. Technické řešení musí splňovat parametry dle Zadávací dokumentace.
Zadavatel nepřipouští variantní nabídky ani dílčí plnění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

CRYTUR, spol. s. r. o., Na Lukách 2283, 511 01 Turnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

18. 5. 2018, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: CRYTUR, spol. s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kristýna Steinerová

Kontaktní e-mail: steinerova@crytur.cz

Kontaktní telefon: +420 481 319 529

Kontaktní datová schránka: 5nncdnc

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka 2 ks pěstovacích pecí.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 27. 4. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 27. 4. 2018 Zobrazit
Krycí list nabídky 27. 4. 2018 Zobrazit
Návrh smlouvy 27. 4. 2018 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 18. 5. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap