Dotaz_odpověd č.4

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Rekonstrukce podnikatelské nemovitosti Control invest project s r.o. zadávané zadavatelem CONTROL INVEST PROJECT s.r.o..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dotaz_odpověd č.4

Popis informace či souboru

Dobrý den,

prosím o sdělení dodatečných informací k zadání veřejné zakázky "Rekonstrukce podnikatelské nemovitosti Control invest project s r.o.".

1. Výkaz výměr "04 zateplení objektu" obsahuje položku č. 26 - Záchytný systém D+M - 1 soubor, prosím o bližší specifikaci.
2. Je součástí zakázky i dodávka a montáž fotovoltaiky? V zadávací dokumentací chybí výkaz výměr k ocenění.

Ad 1) Odpověď: Zadavatel nedokáže blíže specifikovat uvedenou položku. Tato položka souvisí s nařízením vlády, které stanoví, že na budovy obdobného typu musí být takový zádržný systém nainstalován. Tento systém musí být certifikován. A víme, že jej realizuje například společnost TOPSAFE Ostrovačice

AD 2) Odpověď: Součástí zakázky není dodávka a montáž FVE. Z tohoto důvodu chybá výkaz výměr k ocenění.

Datum uveřejnění

26. 3. 2020

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap