Dotaz dodavatele

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku instrumentovaného nanoindentoru zadávané zadavatelem COMTES FHT a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dotaz dodavatele

Popis informace či souboru

Dne 3.8.2015 obdržel zadavatel dotaz jednoho s dodavatelů pro výběrové řízení s názvem: Výběrové řízení na dodávku instrumentovaného nanoindentoru“ v tomto znění:

V zadávací dokumentaci, oddíl č. 5 Technická specifikace, je uvedeno, že nanoindentor musí splňovat tento technický parametr:
- Požadována modularita přístroje – rozšiřitelnost dalšími moduly na Scratch tester, Wear tester, AFM.
Máme dotaz k bodu AFM. Jsou možná různá technická řešení přídavných AFM modulů, jejich variantu je ale nutné zvolit již při dodávce základního systému.
Může zadavatel blíže specifikovat, jaké parametry má splňovat modul AFM:
1) Má se jednat pouze o jednoduchý AFM modul, který umožňuje pouze jednoduché zobrazování povrchu vzorku metodou mikroskopie se skenující sondou?
2) Má se jednat o AFM modul spřažený se systémem přesného umístění indentu? Tento systém kromě běžného skenu povrchu vzorku metodou mikroskopie se skenující sondou umožňuje také naskenovat povrchu vzorku s vysokým rozlišením a následně umístit indent s vysokou přesností ± 20 nm v rámci takto získaného AFM skenu. Umísťovaní indentu s vysokou přesností je nezbytné v případě využití nanoindentoru pro zkoumaní jemných struktur v moderních materiálech, jejichž velikost je menší než 1 μm, např. jemné struktury a fázová rozhraní v ocelích a speciálních slitinách.

Zadavatel odpovídá:
Má se jednat o systém s AFM spřaženým s pozicováním, čili dle vašeho dotazu musí splňovat modul AFM parametry dle vašeho bodu 2.

Datum uveřejnění

4. 8. 2015

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap