Dotaz dodavatele

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku instrumentovaného nanoindentoru zadávané zadavatelem COMTES FHT a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dotaz dodavatele

Popis informace či souboru

Dne 3.8.2015 obdržel zadavatel dotaz k VŘ s názvem: „Výběrové řízení na dodávku instrumentovaného nanoindentoru“ v tomto znění:

Rádi bychom Vás požádali o zaslání tabulky č. 1, Požadované parametry dodávky.
Vyplněná tabulka má být přílohou podané nabídky.

Tento požadavek na zpracování nabídky je uveden v Zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Výběrové řízení na dodávku instrumentovaného nanoindentoru“
– v části VI., kde je doporučené pořadí dokumentů, bod 5) Technická specifikace s vyplněnou tabulkou č. 1. Požadované parametry dodávky (příloha zadávací dokumentace č. 5)

Zadavatel odpovídá:
Jde o administrativní chybu. Zadavatel opravuje znění bodu 4 ) v části VI zadávací dokumentace takto:
4) Technická specifikace (příloha zadávací dokumentace č. 5)

Datum uveřejnění

3. 8. 2015

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap