Zajištění služeb pro zkoušky a analýzu kompozitních polotovarů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zajištění služeb pro zkoušky a analýzu kompozitních polotovarů zadávané zadavatelem Compo Tech PLUS, spol. s r. o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Compo Tech PLUS, spol. s r. o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zajištění služeb pro zkoušky a analýzu kompozitních polotovarů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je zajištění zkoušek a výpočtových analýz materiálových a technologických kompozitních polotovarů pro optické soustavy, skládajících se ze zabezpečení technických předpokladů pro realizaci mechanických zkoušek a technických výpočtů a poskytování dalších služeb spojených s návrhem optomechanických sestav souvisejících.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/39811

Poznámka

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-026431

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71620000

Místo plnění veřejné zakázky

Compo Tech PLUS, spol. s r. o., Nová 1316, 342 01 Sušice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 300 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 9. 2017

Lhůta pro podání nabídek

18. 10. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Compo Tech PLUS, spol. s r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Alena Ptašniková

Kontaktní e-mail: alena@compotech.com

Kontaktní telefon: +420 721373082

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zajištění služeb pro zkoušky a analýzu kompozitních polotovarů.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zajištění služeb pro zkoušky a analýzu kompozitních polotovarů zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní (68407700) Dodavatel 1 479 552,- Kč vč. DPH
1 222 770,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap