Pořízení elektroerozivní drátové řezačky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení elektroerozivní drátové řezačky zadávané zadavatelem Company PMX s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Company PMX s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení elektroerozivní drátové řezačky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nové elektroerozivní drátové řezačky s příslušenstvím. Předmět plnění musí splňovat minimální požadavky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2.

Poznámka

Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu plnění zakázky z Evropského fondu pro regionální rozvoj skrze Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
Jedná se o výběrové řízení zadávané dle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (dále jen PpVD) s použitím vybraných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako ZZVD).
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

21137

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Rudé armády 1820, 733 01 Karviná – Hranice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 049 630,- bez DPH (3 690 052,30 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 6. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 6. 2020

Lhůta pro podání nabídek

9. 7. 2020, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení elektroerozivní drátové řezačky.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap