Dodávka úsporné technologie pro společnost COMETT PLUS

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka úsporné technologie pro společnost COMETT PLUS zadávané zadavatelem COMETT PLUS, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

COMETT PLUS, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka úsporné technologie pro společnost COMETT PLUS

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka následujícího úsporného technologického vybavení zapojeného do procesu nakládání s rubaninou v rámci lomu:

• Pevný dampr

Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Poznámka

Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel: COMETT PLUS, spol. s r.o.
Sídlo: Chýnovská 2115, 390 02 Tábor
IČ: 60071397
Zastoupený: Ing. Milanem Kolářem, jednatelem

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 3. 2018 v 15:00 hod.
Adresa pro doručování nabídek je SVI AJAK services s.r.o., Palackého třída 283, 288 02 Nymburk.

Kontaktní osoba zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:
Kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová
Telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201
E-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Předpokládaná hodnota zakázky je 17.050.000,- CZK bez DPH.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídky se podávají v českém jazyce.

Dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42415200-0

Místo plnění veřejné zakázky

Kamenolom Slapy u Tábora, obec Dražičky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

17 050 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

21. 3. 2018, 15:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: SVI AJAK services s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marek Koplík, Martina Györödiová

Kontaktní e-mail: verejne.zakazky@sviajak.cz

Kontaktní telefon: +420 775 223 388, +420 603 755 201

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka úsporné technologie pro společnost COMETT PLUS.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap