Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a Francouzského parku - stavební práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a Francouzského parku - stavební práce zadávané zadavatelem Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a Francouzského parku - stavební práce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby „Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku“ zpracované v srpnu 2017 Ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem ČKA č. 02515, Zoubkova 2195/5, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČO: 445 92 035, dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v revitalizaci zámecké oranžerie, opravě opěrných zdí a drobné architektury ve Francouzském parku a obnově technické infrastruktury ve Francouzském parku.

Veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, registrační č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000359.

Bližší info viz zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-004604

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

COM_V03

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

obec Dobříš, Zámek Dobříš, k. ú. Dobříš, p. p. č. 294, 296/1, 296/2, 384/1, 398, 402, 403, 424/1, 2448/1, 2449/1, 2484

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

68 316 113,50 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

19. 3. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Advokátní Kancelář Janstová, Smetana & Nevečeřal

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Natálie Macháčková

Kontaktní e-mail: zakazky@akjsn.cz

Kontaktní telefon: +420 224 283 733

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a Francouzského parku - stavební práce.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap