Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků Část I - Restaurování Kamene – kamenosochařské prvky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků Část I - Restaurování Kamene – kamenosochařské prvky zadávané zadavatelem Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků Část I - Restaurování Kamene – kamenosochařské prvky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je, v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby Zámek Dobříš – Revitalizace zámecké oranžérie a Francouzského parku, jejíž součástí je dokumentace Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko - řemeslných prvků, obě zpracované Ing. arch. Liborem Sommerem, autorizovaným architektem č. 02515, Zoubkova 2195/5, Praha 5 Smíchov, 150 00, IČO: 445 92 035, a dle výkazu výměr, provést konzervaci a restaurování uměleckých a umělecko - řemeslných prvků, dle specifikace uvedené ve shora uvedených dokumentacích. Zadavatel upozorňuje, že část řešeného území se nachází na území Přírodní památky Dobříšský park, která byla vyhlášena dne 29. 7. 2013 nařízením Středočeského kraje č. 22/2013 a je součástí systému Natura 2000, konkrétně evropsky významné lokality Dobříšský park, kód kvality CZ 0213015 a evropsky významné lokality Dobříšský zámek, kód lokality CZ 02113602. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je dále vymezena v textu návrhu smlouvy o dílo, který tvoří Přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Poznámka

Veškeré údaje souvisejí pouze s Částí I - Restaurování Kamene – kamenosochařské prvky VZ s názvem Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků. Položkový rozpočet vyplní účastník pouze pro konkrétní část veřejné zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2018-004668

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

92522000

Místo plnění veřejné zakázky

kód NUTS(CZ020). Část prvků v prostorách Dodavatele a část na území obce Dobříš, Zámek Dobříš, k. ú. Dobříš, p. p. č. 294, 296/1, 296/2, 384/1, 398, 402, 403, 424/1, 2448/1, 2449/1, 2484

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 314 470,00 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

16. 3. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AK Janstová, Smetana & Nevečeřal, Vinohradská 404/19, 120 00 Praha 2

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Natálie Macháčková

Kontaktní e-mail: zakazky@akjsn.cz

Kontaktní telefon: +420 224 283 733

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zámek Dobříš - Revitalizace zámecké oranžerie a francouzského parku – Konzervace a restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných prvků Část I - Restaurování Kamene – kamenosochařské prvky.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
ZD_signed 9. 2. 2018 Zobrazit
ZD_word 9. 2. 2018 Zobrazit
SoD_signed 9. 2. 2018 Zobrazit
SoD_word 9. 2. 2018 Zobrazit
PD 9. 2. 2018 Zobrazit
Di 1 restaurovani 14. 2. 2018 Zobrazit
Di 2 restaurování 22. 2. 2018 Zobrazit
Di 3 restaurování 5. 3. 2018 Zobrazit
Di 4 restaurovani 8. 3. 2018 Zobrazit
SoD_rev_Di4 8. 3. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí o zrušení 16. 3. 2018 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele - část I 11. 4. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap