Pořízení strojů na výrobu bezlepkových produktů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení strojů na výrobu bezlepkových produktů zadávané zadavatelem ČOKO KLASIK družstvo. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ČOKO KLASIK družstvo

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení strojů na výrobu bezlepkových produktů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky „Pořízení strojů na výrobu bezlepkových produktů“ je dodávka produkční linky, níže specifikovaných strojů a zařízení pro výrobu bezlepkových výrobků.
1.1 Formovací stroj. Požadavkem je dodávka stroje určeného pro formování bezlepkových produktů
1.2 Řezačka. Požadavkem je dodávka stroje určeného pro dělení (řezání)bezlepkových produktů
1.3 Balička. Požadavkem je kontinuální balicí stroj typu „flow-pack”.
Předmět zakázky tvoří uzavřený logický celek. Výkony, vstupy, výstupy a ovládání jednotlivých strojů musí být optimalizovány tak, aby předmět zakázky naplňoval svůj účel. Stroje jsou vzájemně technologicky, funkčně a logicky propojeny, musí být ovládány současně a zařazeny v technologickém procesu za sebou.
Dodané zařízení bude umístěno v prostorách výrobní haly s napojením na stávající inženýrské sítě. Zadavatel nepožaduje žádnou kompatibilitu se stávajícím technologickým zařízením.

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zadavatel prohlašuje, že se nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., v
platném znění

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42215000

Místo plnění veřejné zakázky

Náměstí 17. listopadu 2061, 560 02 Česká Třebová

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 950 000,- bez DPH (5 989 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

5. 5. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ČOKO KLASIK družstvo

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jaroslav Zmrhal

Kontaktní e-mail: j.zmrhal@cokoklasik.cz

Kontaktní telefon: +420 601 360 463

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení strojů na výrobu bezlepkových produktů.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap