Přílohy Zadávací dokumentace - COGEBI

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce COGEBI – Termická oxidace VOC s vysokým obsahem silikonů č. II. zadávané zadavatelem COGEBI a. s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Přílohy Zadávací dokumentace - COGEBI

Popis informace či souboru

Přílohy k Zadávací dokumentaci obsahují charakteristiku veřejné zakázky, položkové rozpočty ke kalkulaci nabídkové ceny a dále specifikují vzory čestných prohlášení a obsahují i návrh smlouvy k tomuto zadávacímu řízení.

Datum uveřejnění

11. 7. 2013

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap