Dodatečné informace k Zadávací dokumetnaci č. 2 - COGEBI

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce COGEBI – Termická oxidace VOC s vysokým obsahem silikonů č. II. zadávané zadavatelem COGEBI a. s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dodatečné informace k Zadávací dokumetnaci č. 2 - COGEBI

Popis informace či souboru

Dodatečné informace obsahují doplňující informace k veřejné zakázce na základě dotazů či žádostí o informace od některých z dodavatelů či doplňující informace na základě rozhodnutí zadavatele.

Datum uveřejnění

8. 8. 2013

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap