Instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace pro společnost CODACO ELECTRONIC s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace pro společnost CODACO ELECTRONIC s.r.o. zadávané zadavatelem CODACO ELECTRONIC s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CODACO ELECTRONIC s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace pro společnost CODACO ELECTRONIC s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu max. 29,58 kWp včetně akumulace o kapacitě min. 30,0 kWh. Elektrárna bude tvořena 102 ks monokrystalických fotovoltaických modulů o výkonu 290 -300 Wp (moduly nad celkový výkon FVE 29,58 kWp budou namontovány, ale nebudou elektricky zapojeny (důvod dodržení designu FV pole na střeše)). Elektrárna bude vybudována na střeše podnikatelského objektu na adrese Hemy 825, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí.
Předmět plnění zakázky je podrobně specifikován v rámci přílohy č. 5 a 6 Zadávací dokumentace.
Zadavatel nepřipouští dílčí plnění dodávky.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o výběrové řízení podle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Hemy 825, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 554 288,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 5. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 5. 2019

Lhůta pro podání nabídek

5. 6. 2019, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: sDOTACE Zlín s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Milan Havel

Kontaktní e-mail: havel@sdotace.cz

Kontaktní telefon: 732973922

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace pro společnost CODACO ELECTRONIC s.r.o..

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace pro společnost CODACO ELECTRONIC s.r.o. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
EUROnet - group s.r.o. (27799654) Dodavatel 1 553 060,- Kč vč. DPH
1 553 060,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap