3D automatická optická kontrola na deskách plošných spojů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce 3D automatická optická kontrola na deskách plošných spojů zadávané zadavatelem CODACO ELECTRONIC s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CODACO ELECTRONIC s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

3D automatická optická kontrola na deskách plošných spojů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka nové, nepoužité technologie v tomto rozsahu: technologie 3D automatické optické kontroly na deskách plošných spojů (viz specifikace níže).
Zadavatel nepřipouští dílčí plnění.
Předpokládaná hodnota dodávky: 99,5 tis. EUR bez DPH.

Poznámka

Zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s aktuálními Pravidly pro výběr dodavatelů v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost spolufinancovaného z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Veškeré použité názvy a výrobky v této zadávací dokumentaci jsou vyjádřením minimálního technického standardu.

Dodavatel může nabídnout použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry. Pokud dodavatel nabídne použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení s kvalitativně stejnými nebo lepšími parametry, musí prokazatelně doložit splnění požadovaných minimálních parametrů.

Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Hemy 825, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 5. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 5. 2021

Lhůta pro podání nabídek

24. 5. 2021, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Roman Šibl

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JVM – RPIC, spol. s r. o.

Kontaktní e-mail: sibl@jvmrpic.cz

Kontaktní telefon: +420 736 674 262

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce 3D automatická optická kontrola na deskách plošných spojů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení 6. 5. 2021 Zobrazit
Zadávací dokumentace 6. 5. 2021 Zobrazit
Přílohy - editovatelné 6. 5. 2021 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 25. 5. 2021 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap