Výběrové řízení na dodavatele tříosého CNC vertikálního obráběcího centra

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele tříosého CNC vertikálního obráběcího centra zadávané zadavatelem CNC Bednář s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CNC Bednář s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodavatele tříosého CNC vertikálního obráběcího centra

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tříosého CNC vertikálního obráběcího centra.
Technologie bude užívána pro výrobu tvarově složitých prototypových dílů a pro výrobu sériových dílců. Bude užívána k výrobě např. ocelových lisovacích nástrojů a designových prototypů. Od technologie vyžadujeme maximální přesnost obrábění, odpovídající výkon a především splnění požadovaných technických parametrů.
Důraz bude kladen na maximální krouticí moment na vřetenu, nosnost stolu a příslušenství v podobě oboustranného dopravníku třísek.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předmět zakázky není rozdělen na části, dodavatel je povinen podat nabídku na celý předmět zakázky. Zadavatel tak neakceptuje tzv. dílčí plnění zakázky, variantní nabídky a nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v této zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

CNC Bednář s.r.o., K Rybníčkům 13, 747 81, Otice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

10. 7. 2017, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Pavel Dominik

Kontaktní e-mail: pav.dom@seznam.cz

Kontaktní telefon: 734218485

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele tříosého CNC vertikálního obráběcího centra.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap