„Dodávka a instalace FVE na objektu společnosti CN CARGO Spedition s.r.o.“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Dodávka a instalace FVE na objektu společnosti CN CARGO Spedition s.r.o.“ zadávané zadavatelem CN CARGO Spedition s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CN CARGO Spedition s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Dodávka a instalace FVE na objektu společnosti CN CARGO Spedition s.r.o.“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění hybridního fotovoltaického systému s akumulací o celkovém výkonu minimálně 24,84 kWp, který bude umíštěn na skladové hale společnosti CN CARGO Spedition s.r.o. Dále budou instalovány prvky inteligentního řízení spotřeby a akumulace energie o velikosti minimálně 33 kWh.
Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 3 a č. 5 zadávací dokumentace.

Poznámka

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále rovněž jen „Pravidla“). Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon").

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

09331200-0 Solární fotovoltaické moduly

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

29. 10. 2019, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Dodávka a instalace FVE na objektu společnosti CN CARGO Spedition s.r.o.“.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap