Rekonstrukce budovy a přístavba za účelem vytvoření výrobních a skladovacích prostor společnosti CLIMART, spol. s r. o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce budovy a přístavba za účelem vytvoření výrobních a skladovacích prostor společnosti CLIMART, spol. s r. o. zadávané zadavatelem CLIMART, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

CLIMART, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce budovy a přístavba za účelem vytvoření výrobních a skladovacích prostor společnosti CLIMART, spol. s r. o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy a přístavba za účelem vytvoření výrobních a skladovacích prostor zadavatele dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 4 ZD.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také mimo jiné i zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby. Přesné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v závazném návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 ZD).

Poznámka

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s postupem dle Pravidel pro výběr dodavatelů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek - Řídící orgán OP PIK.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-006094

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213220-1

Místo plnění veřejné zakázky

Bivojova 872/11, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

6. 4. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: QUANTUM CZ s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Markéta Vodáková

Kontaktní e-mail: marketa.vodakova@quantumcz.com

Kontaktní telefon: +420 608220593

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce budovy a přístavba za účelem vytvoření výrobních a skladovacích prostor společnosti CLIMART, spol. s r. o..

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap