Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálních odpadů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálních odpadů zadávané zadavatelem Čistá Plzeň, s. r. o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Čistá Plzeň, s. r. o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálních odpadů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kontejnerů a nádob na odpad používaných Zadavatelem při zajištění provozu Systému nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně. Nádoby budou použity pro shromažďování směsného komunálního odpadu a jeho tříděných složek (plast a nápojové kartóny, papír, sklo, biologicky rozložitelný odpad případně nebezpečný odpad). Veřejná zakázka bude plněna formou rámcové smlouvy uzavřené mezi Zadavatelem a třemi vybranými dodavateli.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

ČP/295/16

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

44613700

Místo plnění veřejné zakázky

Plzeň

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 700 000,- bez DPH (6 897 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 4. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

20. 4. 2016

Lhůta pro podání nabídek

6. 5. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marta Dolejšová

Kontaktní e-mail: dolejsova@cistaplzen.cz

Kontaktní telefon: +420 377 180 921

Kontaktní datová schránka: pnptpyt

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup sběrných nádob pro shromažďování komunálních odpadů.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap