Zdvihací plošiny (pro obsluhu pracovišť svař.automatů a mořícího boxu)

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Zdvihací plošiny (pro obsluhu pracovišť svař.automatů a mořícího boxu) zadávané zadavatelem Chart Ferox, a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zdvihací plošiny (pro obsluhu pracovišť svař.automatů a mořícího boxu)

Popis informace či souboru

Pro zajištění výroby přemístitelných tlakových nádob – Perma Cyl potřebuje zadavatel zajistit dodávku 4 kusů nůžkových zvedacích plošin.
Zdvihací plošina musí být vybavena elektrohydraulickým pohonem.
- Umístění nůžkových plošin je určeno pro vnitřní prostředí.
- Denní vytíženost max. cca 20 cyklů
- Zatížení plošin je uvedeno u jednotlivých pracovišť viz příloha ZD.
Bezpečnostní provoz zvedacích nůžkových plošin musí být zajištěn následujícími prvky:
− s ohledem na pracovní podmínky ochrana nůžkové části (guma, plast),
− bezpečnostními prvky pro obsluhu – zábradlí (pevné, otevírací, řetízky),
− bezpečnostními lištami umístěnými po obvodě zdvihací desky,
− hydraulickým zámkem a bezpečnostními ventily v hydraulickém obvodu,
− prvky blokujícími spuštění desky při poruše těsnosti hydraulického systému (při náhlém úbytku tlaku),
− uzamykatelným koncovým vypínačem omezujícím dráhu zdvihu,
− automatickým zastavováním v obou krajních polohách zdvihu,
− protiskluzovým plechem plošiny,
− bezpečnostním ventilem proti přetížení,
− hydraulickým pohonem umístěným v prostoru nůžkového mechanismu.

Datum uveřejnění

23. 9. 2016

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap