Zdvihací plošiny (pro obsluhu pracovišť svař.automatů a mořícího boxu)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zdvihací plošiny (pro obsluhu pracovišť svař.automatů a mořícího boxu) zadávané zadavatelem Chart Ferox, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Chart Ferox, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zdvihací plošiny (pro obsluhu pracovišť svař.automatů a mořícího boxu)

Předmět veřejné zakázky

Pro zajištění výroby přemístitelných tlakových nádob – Perma Cyl potřebuje zadavatel zajistit dodávku 4 kusů nůžkových zvedacích plošin.
Zdvihací plošina musí být vybavena elektrohydraulickým pohonem.
- Umístění nůžkových plošin je určeno pro vnitřní prostředí.
- Denní vytíženost max. cca 20 cyklů
- Zatížení plošin je uvedeno u jednotlivých pracovišť viz příloha ZD.
Bezpečnostní provoz zvedacích nůžkových plošin musí být zajištěn následujícími prvky:
− s ohledem na pracovní podmínky ochrana nůžkové části (guma, plast),
− bezpečnostními prvky pro obsluhu – zábradlí (pevné, otevírací, řetízky),
− bezpečnostními lištami umístěnými po obvodě zdvihací desky,
− hydraulickým zámkem a bezpečnostními ventily v hydraulickém obvodu,
− prvky blokujícími spuštění desky při poruše těsnosti hydraulického systému (při náhlém úbytku tlaku),
− uzamykatelným koncovým vypínačem omezujícím dráhu zdvihu,
− automatickým zastavováním v obou krajních polohách zdvihu,
− protiskluzovým plechem plošiny,
− bezpečnostním ventilem proti přetížení,
− hydraulickým pohonem umístěným v prostoru nůžkového mechanismu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

AFE A16/57e

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34952000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Chart Ferox, a.s., Ústecká 30, 40530 Děčín 5

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

800 000,- bez DPH (968 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

31. 10. 2016, 24:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Chart Ferox, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zdeněk Sucharda

Kontaktní e-mail: zdenek.sucharda@chartindustries.com

Kontaktní telefon: +420 412507220

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zdvihací plošiny (pro obsluhu pracovišť svař.automatů a mořícího boxu).

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap