Manipulátor – mezi tryskacím boxem a lakovnou

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Manipulátor – mezi tryskacím boxem a lakovnou zadávané zadavatelem Chart Ferox, a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Manipulátor – mezi tryskacím boxem a lakovnou

Popis informace či souboru

Zařízení bude sloužit při obsluze nově budované přístavby lakovny – zavážení a vyvážení tlak.nádob – kontejnerů. Stávající stříkací kabina bude prodloužena o 11 m. Manipulační prostor před lakovnou je v jiné výškové úrovni proti úrovni podlahy lakovny a to o 250 mm níže. Manipulátor bude zajišťovat přesun stávajícího polohovadla kontejnerů po kolejích v manipulačním prostoru před lakovnou a výrobní halou viz výkres příloha č. 3. Zařízení musí zajistit plynulou návaznost pohybu stávajícího polohovadla na stávající koleje v lakovně. Manipulátor musí být ovládán pohonem a s dálkovým ovládáním. V manipulačním prostoru se budou koleje manipulátoru křížit s pomocnými kolejemi z výrobní haly. Z hlediska bezpečnosti je nutno zajistit světelnou a zvukovou signalizaci při provozu manipulátoru k blokaci kolize s jinými dopravními prostředky. Manipulátor musí být vybaven bezpečnostními prvky proti vyjetí z prostoru kolejiště.

Datum uveřejnění

2. 8. 2016

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap