Manipulátor – mezi tryskacím boxem a lakovnou

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Manipulátor – mezi tryskacím boxem a lakovnou zadávané zadavatelem Chart Ferox, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Chart Ferox, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Manipulátor – mezi tryskacím boxem a lakovnou

Předmět veřejné zakázky

Zařízení bude sloužit při obsluze nově budované přístavby lakovny – zavážení a vyvážení tlak.nádob – kontejnerů. Stávající stříkací kabina bude prodloužena o 11 m. Manipulační prostor před lakovnou je v jiné výškové úrovni proti úrovni podlahy lakovny a to o 250 mm níže. Manipulátor bude zajišťovat přesun stávajícího polohovadla kontejnerů po kolejích v manipulačním prostoru před lakovnou a výrobní halou viz výkres příloha č. 3. Zařízení musí zajistit plynulou návaznost pohybu stávajícího polohovadla na stávající koleje v lakovně. Manipulátor musí být ovládán pohonem a s dálkovým ovládáním. V manipulačním prostoru se budou koleje manipulátoru křížit s pomocnými kolejemi z výrobní haly. Z hlediska bezpečnosti je nutno zajistit světelnou a zvukovou signalizaci při provozu manipulátoru k blokaci kolize s jinými dopravními prostředky. Manipulátor musí být vybaven bezpečnostními prvky proti vyjetí z prostoru kolejiště.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000005

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

AFE A16/58b

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42418500-4

Místo plnění veřejné zakázky

Chart Ferox, a.s., Ústecká 30, 405 30 Děčín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 200 000,- bez DPH (1 452 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

5. 9. 2016, 24:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Chart Ferox, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zdeněk Sucharda

Kontaktní e-mail: zdenek.sucharda@chartindustries.com

Kontaktní telefon: +420412507220

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Manipulátor – mezi tryskacím boxem a lakovnou.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Manipulátor – mezi tryskacím boxem a lakovnou 2. 8. 2016 Zobrazit
Informace o výsledku výběrového řízení 26. 9. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap