Lakovna (prodloužení stávající lakovny obj.č. 78)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Lakovna (prodloužení stávající lakovny obj.č. 78) zadávané zadavatelem Chart Ferox, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Chart Ferox, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Lakovna (prodloužení stávající lakovny obj.č. 78)

Předmět veřejné zakázky

Stávající stříkací kabina bude prodloužena o 11 m. Ve stříkací kabině se předpokládá používání jak všech oddělených částí kabiny zvlášť, tak kabiny jako celku. Nová část kabiny bude od stávající kabiny oddělena novými rolovacími vraty tak, aby bylo možno používat samostatně stávající i novou část kabiny. Nová kabina bude tvořena ocelovou nosnou konstrukcí a stěnovými izolovanými panely. Pro vjezd dílců budou na čelo směrem do haly přemístěna stávající rolovací vrata s elektrickým pohonem. V čelní stěně kabiny budou umístěny únikové dveře pro obsluhu. Přívod vzduchu bude řešen pomocí filtračního mezistropu. Odsávání vzduchu bude řešeno filtračními podlahovými kanály, které budou zakryty pochůznými rošty.
Součástí stříkací kabiny bude samostatná přívodní a odsávací vzduchotechnická jednotka s ohřevem přiváděného vzduchu.
Pro záchyt plynných emisí (VOC) z odsávaného vzduchu bude dodáno nové zařízení pro záchyt VOC s náplní aktivního uhlí. Pro režim sušení bude doplněno potřebné chlazení odvětrávaného vzduchu pomocí přídavného ventilátoru, který zajistí k odvětrávanému vzduchu přisávání chladícího vzduchu. Doprava stříkaných nádrží bude zajištěna pomocí kolejového dopravního systému, který není předmětem této zadávací dokumentace.
Všechna nabízená zařízení musí splňovat požadavky příslušných bezpečnostních, hygienických a ekologických předpisů vztahujících se na tato zařízení.
Zadavatel prohlašuje, že má k dispozici dokumenty potřebné pro stavební povolení.
Předmět této zakázky je zpracován v projektové dokumentaci, která bude uchazeči na vyžádání zaslána v elektronické formě zdarma. Vítězný uchazeč následně obdrží k realizaci zdarma 1 pare projektové dokumentace v písemné formě.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

AFE A16/58a

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Chart Ferox a.s., Ústecká 30, 405 30 Děčín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 500 000,- bez DPH (7 865 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

26. 7. 2016, 24:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Chart Ferox, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Zdeněk Sucharda

Kontaktní e-mail: zdenek.sucharda@chartindustries.com

Kontaktní telefon: 412507220

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Lakovna (prodloužení stávající lakovny obj.č. 78).

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap