Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty zadávané zadavatelem Charita Ostrava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Charita Ostrava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby. Předmětem stavby je realizace projektu Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty.
Stavba bude realizována dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou SPAN s. r. o., sídlo: Ostrava - Zábřeh, Horymírova 2972/30, PSČ 700 30, identifikační číslo: 471 53 521.
Předmětem stavby jsou stavební úpravy stávajícího objektu, který slouží od roku 2004 jako "domov důchodců pro seniory". Součástí stavby je také přístavba dvou částí na jižní fasádě. Přístavba se bude týkat suterénu a prvního patra. Stavba zahrnuje úpravy přilehlé zahrady.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

486943

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45211200-1, 45212413-4, 45215220-5

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 080 000,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

9 417 925,- bez DPH (11 395 689,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

9 932 517,04 bez DPH (11 595 479,51 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 4. 2014

Lhůta pro podání nabídek

20. 6. 2014, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774 883 284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Stavos Stavba a.s. (44739494) Uchazeč 8 991 661,27 Kč vč. DPH
7 693 999,57 Kč bez DPH
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. (64610225) Uchazeč 11 509 244,- Kč vč. DPH
9 900 799,- Kč bez DPH
ZOWADA s.r.o. (26849631) Dodavatel 11 395 689,- Kč vč. DPH
9 417 925,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
A R S T A V/FIALA ARCHITECTS s.r.o. (42085390/293843)
Babilon elektromontáže s.r.o./Klimawert - KRC, s.r.o. (28617428/286102)
Stavos Stavba a.s. (44739494)
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap