Stavební úpravy (tepelná izolace fasády) charitního střediska Michala Magone

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy (tepelná izolace fasády) charitního střediska Michala Magone zadávané zadavatelem Charita Ostrava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Charita Ostrava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy (tepelná izolace fasády) charitního střediska Michala Magone

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zateplení fasády objektu a to po obvodu v úrovni 2. NP, tzn. od horního ostění oken v 1. NP, (+2,75) po atiku, (+7,60). Dozdívky fasády od úrovně +2,75 směrem dolů budou opatřeny výztužnou síťkou s lepidlem. V souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb není předmětem veřejné zakázky nátěr a strukturovaná omítka ve 2. NP. Součástí stavební úprav fasády je výměna oplechování parapetů oken a atiky. Stávající ocelový žebřík na střechu bude demontován a po nastavení konzol znovu namontován. V objektu bude provedena rekonstrukce jímací a uzemňovací soustavy v rozsahu dle ČSN EN 623005, tyto práce však nejsou součástí veřejné zakázky a objednatel je zajišťuje ve své režii.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

498 000,- bez DPH (603 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 2. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 2. 2015

Lhůta pro podání nabídek

17. 2. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Unitender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kateřina Illková Lhotská

Kontaktní e-mail: katerina.illkova.lhotska@unitender.cz

Kontaktní telefon: +420 596 245 926

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy (tepelná izolace fasády) charitního střediska Michala Magone.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva_Zadávací dokumentace 2. 2. 2015 Zobrazit
Oznámení o zahájení ZŘ 2. 2. 2015 Zobrazit
Smlouva o dílo_podepsaná 12. 3. 2015 Zobrazit
Přílohy Smlouvy o dílo 12. 3. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap