Stavební úpravy a přístavby CHD sv. Alžběty a CHD sv. Václava – II. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy a přístavby CHD sv. Alžběty a CHD sv. Václava – II. etapa zadávané zadavatelem Charita Ostrava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Charita Ostrava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a přístavby CHD sv. Alžběty a CHD sv. Václava – II. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy. Zakázka je dále rozdělena na části. 1. část VZ: Výměna oken a zateplení CHD sv. Alžběty - Stavební úpravy zahrnují zateplení budovy a její hydroizolaci. Zároveň bude provedena výměna stávajících okenních výplní, které jsou
v nevyhovujícím technickém stavu. Realizací zakázky dojde ke zkvalitnění a zlepšení tepelně technických vlastností budovy CHD sv. Alžběty; 2. část VZ: Nová brána v CHD sv. Alžběty
a oplocení CHD sv. Václava - Stávající vrata (CHD sv. Alžběty) budou demontována
a nahrazena dvoukřídlými vraty s elektrickým ovládáním; vjezd bude rozšířen. Stavební úpravy (CHD sv. Václava) jsou navrženy z důvody opravy či výměny stávajícího oplocení areálu Charitního domu sv. Václava; 3. část VZ: Zateplení CHD sv. Václava - Realizací zakázky dojde ke zkvalitnění a zlepšení tepelně technických vlastností budovy Charitního domu sv. Václava;

 1. část VZ – Výměna oken a zateplení CHD sv. Alžběty

 2. část VZ – Nová brána v CHD sv. Alžběty a oplocení CHD sv. Václava

 3. část VZ – Zateplení CHD sv. Václava

Poznámka

Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, registrační číslo projektu 7F-07975.01 (1/MPSV/015) - CHD sv. Alžběty a 7F-07974.01 (1/MPSV/014) - CHD sv. Václava.
Uvedená Lhůta pro podání nabídek platí pro 1. a 3. část VZ.
1. část VZ byla zrušena (viz. Písemná zpráva).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

523203

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45321000-3; 45421100-5; 45340000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 459 380,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

8. 8. 2016, 11:45:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Unitender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kateřina Illková Lhotská

Kontaktní e-mail: katerina.illkova.lhotska@unitender.cz

Kontaktní telefon: +420 596 245 926

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy a přístavby CHD sv. Alžběty a CHD sv. Václava – II. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Podrobné podmínky - zadávací dokumentace 24. 6. 2016 Zobrazit
Příloha 01_Charita1-3 24. 6. 2016 Zobrazit
Příloha 01.1_Charita1-3 24. 6. 2016 Zobrazit
Příloha 02.1_Charita1-3 24. 6. 2016 Zobrazit
Příloha 02.2_Charita1-3 24. 6. 2016 Zobrazit
Příloha 02.3_Charita1-3 24. 6. 2016 Zobrazit
Příloha 02.4_Charita1-3 24. 6. 2016 Zobrazit
Příloha 03_Charita1-3 24. 6. 2016 Zobrazit
Příloha 04_Charita1-3 24. 6. 2016 Zobrazit
Příloha 05_Charita1-3 24. 6. 2016 Zobrazit
Příloha 06_Charita1-3 24. 6. 2016 Zobrazit
Příloha 07.1_Charita1-3_návrhSoD 24. 6. 2016 Zobrazit
Příloha 07.2_Charita1-3_návrhSoD 24. 6. 2016 Zobrazit
Příloha 07.3_Charita1-3_návrhSoD 24. 6. 2016 Zobrazit
Příloha 10_Charita1-3 24. 6. 2016 Zobrazit
Odůvodnění VZ_včetně_Odůvodnění_účelnosti_Ch 29. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 01_Charita1-3 1. 7. 2016 Zobrazit
Příloha_DI_č.01_Balkónová_deska 1. 7. 2016 Zobrazit
Příloha_DI_č.01_Dilatace_v_rohu 1. 7. 2016 Zobrazit
Příloha_DI_č.01_Horní_ostění_okna 1. 7. 2016 Zobrazit
Příloha_DI_č.01_Konzola 1. 7. 2016 Zobrazit
Příloha_DI_č.01_Ostění_a_parapet 1. 7. 2016 Zobrazit
Příloha_DI_č.01_Rozmístění_kotev 1. 7. 2016 Zobrazit
Příloha_DI_č.01_Zastřešení_vstupu 1. 7. 2016 Zobrazit
Příloha_DI_č.01_Sokl 1. 7. 2016 Zobrazit
Příloha_DI_č.01_Dilatace_na_stěně 1. 7. 2016 Zobrazit
Příloha_DI_č.01_Parapet 1. 7. 2016 Zobrazit
Příloha_DI_č.01_Roh 1. 7. 2016 Zobrazit
Příloha_DI_č.01_Ukončení_na_rovné_stěně 1. 7. 2016 Zobrazit
Příloha_DI_č.01_Výztuž_kolem_otvoru 1. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 02_Charita1-3 8. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 04 1-3 18. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 07 3 18. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 03, 06, 08 - část 1 20. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 05 - část 3 20. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 09 k DI 4 a 07 20. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 10_Charita1.a3.část 29. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č. 11_Charita1.a3.část 1. 8. 2016 Zobrazit
Příloha DI č. 011_Blok 1 a 2 - fasáda - VÝKAZ VÝMĚR 1. 8. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele_1.část_VZ 24. 8. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo - podepsaná_2.část_VZ 26. 10. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele_2.část_VZ 26. 10. 2016 Zobrazit
Smlouva o dílo - podepsaná_3.část_VZ 26. 10. 2016 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele_3.část_VZ 26. 10. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavby CHD sv. Alžběty a CHD sv. Václava – II. etapa zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BYSTROŇ Group a.s. (2.část VZ) (27800466) Dodavatel 567 499,- Kč vč. DPH
469 007,- Kč bez DPH
STAVO-ČESTAV, s.r.o. (2.část VZ) (64085236) Uchazeč 716 998,- Kč vč. DPH
592 560,- Kč bez DPH
Stavos Stavba a.s. (2.část VZ) (44739494) Uchazeč 703 023,- Kč vč. DPH
581 011,- Kč bez DPH
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. (3.část VZ) (64617874) Uchazeč 6 370 832,83 Kč vč. DPH
5 539 854,60 Kč bez DPH
Beskydská stavební, a.s. (3.část VZ) (28618891) Uchazeč 6 078 061,90 Kč vč. DPH
5 285 271,10 Kč bez DPH
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. (3.část VZ) (25357603) Uchazeč 6 068 799,20 Kč vč. DPH
5 277 529,60 Kč bez DPH
„Společnost STAVOS – THERM, Stavební úpravy a přístavby sv. Alžběty a sv. Václava – II. etapa“; Stavos Stavba a.s.; THERM, spol. s r. o.(IČ: 42766991) (3.část VZ) (44739494;427669) Dodavatel 5 374 892,- Kč vč. DPH
4 673 819,13 Kč bez DPH
STAVO-ČESTAV, s.r.o. (3.část VZ) (64085236) Uchazeč 6 072 084,92 Kč vč. DPH
5 280 073,84 Kč bez DPH
MH - STAVBY, s.r.o. (3.část VZ) (27776506) Uchazeč 5 138 776,- Kč vč. DPH
4 468 501,- Kč bez DPH
BYSTROŇ Group a.s. (3.část VZ) (27800466) Uchazeč 5 451 491,88 Kč vč. DPH
4 740 427,72 Kč bez DPH
MILIMEX S.A. – odštěpný závod (3.část VZ) (29454379) Uchazeč 5 115 555,35 Kč vč. DPH
4 448 309,- Kč bez DPH
STAMONT - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. (1.část VZ) (64617874) Uchazeč 6 450 024,69 Kč vč. DPH
5 608 716,99 Kč bez DPH
Beskydská stavební, a.s. (1.část VZ) (28618891) Uchazeč 6 052 472,73 Kč vč. DPH
5 263 019,76 Kč bez DPH
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. (1.část VZ) (25357603) Uchazeč 6 195 846,44 Kč vč. DPH
5 387 692,56 Kč bez DPH
"Společnost STAVOS – THERM, Stavební úpravy a přístavby sv. Alžběty a sv. Václava – II. etapa“; Stavos Stavba a.s.; THERM, spol. s r. o.; (IČ: 42766991) (1.část VZ) (44739494;427669) Uchazeč 4 852 724,29 Kč vč. DPH
4 219 760,25 Kč bez DPH
STAVO-ČESTAV, s.r.o. (1.část VZ) (64085236) Uchazeč 5 584 902,40 Kč vč. DPH
4 856 436,80 Kč bez DPH
MH - STAVBY, s.r.o. (1.část VZ) (27776506) Uchazeč 4 880 440,- Kč vč. DPH
4 243 861,- Kč bez DPH
BYSTROŇ Group a.s. (1.část VZ) (27800466) Uchazeč 4 965 377,91 Kč vč. DPH
4 317 719,92 Kč bez DPH
MILIMEX S.A. – odštěpný závod (1.část VZ) (29454379) Uchazeč 4 476 103,60 Kč vč. DPH
3 892 264,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavby CHD sv. Alžběty a CHD sv. Václava – II. etapa zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2017 BYSTROŇ Group a.s. (2.část VZ) (27800466) 587 986,58
485 939,32
2017 „Společnost STAVOS – THERM, Stavební úpravy a přístavby sv. Alžběty a sv. Václava – II. etapa“; Stavos Stavba a.s.; THERM, spol. s r. o.(IČ: 42766991) (3.část VZ) (44739494;427669) 5 324 411,35
4 629 922,94

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavby CHD sv. Alžběty a CHD sv. Václava – II. etapa zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
GEODAK, s.r.o. (25397176)
Jiří Chyla (fyzická osoba)
Pavel Bubík (ŽL 61591122)
Ing. Oldřich Maceček (44201362)
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap