Prováděcí projektová dokumentace

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Prováděcí projektová dokumentace zadávané zadavatelem Charita Ostrava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Charita Ostrava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Prováděcí projektová dokumentace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS (dokumentace pro provádění stavby), výkon autorského dozoru ke zpracované projektové dokumentaci a inženýrská činnost k projektu Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří a „Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty“ (tj. zpracování dokumentace pro stavbu, interiér a vybavení). Součástí zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) jsou rozpočty a slepý výkaz výměr (tato projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace).
Podkladem pro zpracování příslušných projektových dokumentací budou projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení. Tato dokumentace, pro každou část zakázky, bude předána vybranému uchazeči.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71000000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 100 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 5. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

10. 6. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o., Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774883284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Prováděcí projektová dokumentace .

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
ZD 24. 5. 2013 Zobrazit
Příloha ZD 24. 5. 2013 Zobrazit
Příloha ZD 24. 5. 2013 Zobrazit
Příloha ZD 24. 5. 2013 Zobrazit
Příloha ZD 24. 5. 2013 Zobrazit
Příloha ZD 24. 5. 2013 Zobrazit
Příloha ZD 24. 5. 2013 Zobrazit
Oznámení o rozhodnutí 12. 6. 2013 Zobrazit
písemná zpráva 9. 7. 2013 Zobrazit
Smlouva část A 9. 7. 2013 Zobrazit
Smlouva část B 9. 7. 2013 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Prováděcí projektová dokumentace zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
SPAN s.r.o. (47153521) Dodavatel část A 296 240,-; část B 356 950,- Kč vč. DPH
část A 245 000,-; část B 295 000,- Kč bez DPH
OSA projekt s.r.o. (47155337) Uchazeč část A 544 500,-; část B 786 500,- Kč vč. DPH
část A 450 000,-; část B 650 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap