Překladatelské služby

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Překladatelské služby zadávané zadavatelem Charita Ostrava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Charita Ostrava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Překladatelské služby

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je zajištění překladatelských služeb, a to z češtiny do angličtiny vč. korektur pro dva projekty realizované zadavatelem pod názvem viz výše. S vybraným uchazečem bude podepsána rámcová smlouva pro období od uzavření rámcové smlouvy do 31. 12. 2015, přičemž zadavatel předpokládá zadání stěžejní části objemu prací u projektu Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří do 30. 10. 2015 a u projektu Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty do 30. 6. 2015. Obchodní podmínky obsahující návrh rámcové smlouvy jsou přílohou zadávací dokumentace.
Překládané texty se budou týkat realizace projektu kofinancovaného prostřednictvím Programu švýcarsko – české spolupráce. Jedná se mj. o překlady z českého jazyka do anglického jazyka monitorovacích zpráv a překlady zadávacích dokumentací pro veřejné zakázky, týkající se stavebních prací. Předpokládaný rozsah je 620 normostran originálního textu (tj. 310 normostran originálního textu v rámci projektu Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří a 310 normostran originálního textu pro projektu Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v charitním domě sv. Alžběty), přičemž 1 normostranou se rozumí 1 800 znaků (počet znaků originálního dokumentu).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79530000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

215 632,- bez DPH (260 914,72 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 5. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

10. 6. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o., Hlubinská 1378/36, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774883284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Překladatelské služby.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
ZD 24. 5. 2013 Zobrazit
Příloha ZD 24. 5. 2013 Zobrazit
Příloha ZD 24. 5. 2013 Zobrazit
Příloha ZD 24. 5. 2013 Zobrazit
Příloha ZD 24. 5. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap