Obnova zdravotního vybavení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova zdravotního vybavení zadávané zadavatelem Charita Ostrava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Charita Ostrava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova zdravotního vybavení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotního vybavení, která je blíže specifikována v příloze č. 8 Zadávací dokumentace – Specifikace dodávek.

Součástí plnění jsou:
• komplexní služby související s příslušným dodávaným zbožím včetně dopravy
• dokumentace
• příp. zaškolení obsluhy

Poznámka

Projekt:
Domov Salvator – podpora kvality života lidí s duševním onemocněním“

Podpora projektu:
Regionální operační program Moravskoslezsko, prioritní osa 10.2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 10.2.1 Infrastruktura veřejných služeb, podoblast podpory 10.2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb, Výzva č. 2.1-35 Infrastruktura rezidenčních, terénní a ambulantní služby a chráněné dílny, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/35.01761

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000004

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 526919

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33190000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Krnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

400 873,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

280 133,- bez DPH (324 296,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

19. 6. 2015, 08:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Unitender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jarmila Hegerová

Kontaktní e-mail: jarmila.hegerova@unitender.cz

Kontaktní telefon: +420 596 245 926

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova zdravotního vybavení.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obnova zdravotního vybavení zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
LB BOHEMIA, s.r.o. (26224461) Dodavatel 324 296,- Kč vč. DPH
280 133,- Kč bez DPH
AUDY s.r.o. (00544426) Uchazeč 423 065,- Kč vč. DPH
365 797,- Kč bez DPH
L I N E T spol. s r.o. (00507814) Uchazeč 387 471,- Kč vč. DPH
334 707,- Kč bez DPH
HOSPIMED, spol. s r.o. (00676853) Uchazeč 419 900,60 Kč vč. DPH
359 960,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap