Obnova vybavení kuchyně II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova vybavení kuchyně II zadávané zadavatelem Charita Ostrava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Charita Ostrava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova vybavení kuchyně II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení kuchyně, která je podrobně určena v příloze č. 3 Zadávací dokumentace - Specifikace dodávky. Nedílnou součástí plnění zakázky jsou rovněž služby související s dopravou a instalací jednotlivých předmětů dodávky, předání dokumentace, uvedení do provozu včetně instruktáže pro zaměstnance zadavatele.

Poznámka

Projekt: "Domov Salvator - podpora kvality života lidí s duševním onemocněním", registrační číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/35.01761
Podpora projektu:
Regionální operační program Moravskoslezsko, prioritní osa 10.2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 10.2.1 Infrastruktura veřejných služeb, podoblast podpory 10.2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb, Výzva č. 2.1-35 Infrastruktura rezidenčních, terénní a ambulantní služby a chráněné dílny

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000016

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39220000-0

Místo plnění veřejné zakázky

Charitní dům Salvator Krnov, ul. Maxe Švabinského 10, 794 01 Krnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

683 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 11. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 11. 2015

Lhůta pro podání nabídek

7. 12. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Tereza Hořínková

Kontaktní e-mail: ostrava@charita.cz

Kontaktní telefon: +420 737 889 645

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova vybavení kuchyně II.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap