Obnova spotřebičů v prádelně

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova spotřebičů v prádelně zadávané zadavatelem Charita Ostrava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Charita Ostrava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova spotřebičů v prádelně

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebičů pro prádelnu, která je blíže specifikována v příloze č. 8 Zadávací dokumentace – Specifikace dodávek.

Součástí plnění jsou:
• komplexní služby související s příslušným dodávaným zbožím včetně instalace a dopravy
• dokumentace
• uvedení zařízení do provozu
• zaškolení obsluhy

Poznámka

Projekt: „Domov Salvator – podpora kvality života lidí s duševním onemocněním“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/35.01761
Podpora projektu:
Regionální operační program Moravskoslezsko, prioritní osa 10.2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 10.2.1 Infrastruktura veřejných služeb, podoblast podpory 10.2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb, Výzva č. 2.1-35 Infrastruktura rezidenčních, terénní a ambulantní služby a chráněné dílny

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000008

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 523681

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42716000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Krnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

123 500,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

23. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

9. 7. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Unitender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kateřina Illková Lhotská

Kontaktní e-mail: katerina.illkova.lhotska@unitender.cz

Kontaktní telefon: +420 596 245 926

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova spotřebičů v prádelně.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obnova spotřebičů v prádelně zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Alliance Laundry CE s.r.o. (29451914) Uchazeč 137 940,- Kč vč. DPH
114 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap