Obnova spotřebičů v prádelně II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova spotřebičů v prádelně II zadávané zadavatelem Charita Ostrava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Charita Ostrava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova spotřebičů v prádelně II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebičů pro prádelnu, která je blíže specifikována v příloze č. 7 Zadávací dokumentace – Specifikace dodávek.

Součástí plnění jsou:
• komplexní služby související s příslušným dodávaným zbožím včetně instalace a dopravy
• dokumentace
• uvedení zařízení do provozu
• zaškolení obsluhy

Poznámka

Projekt: „Domov Salvator – podpora kvality života lidí s duševním onemocněním“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/35.01761
Podpora projektu:
Regionální operační program Moravskoslezsko, prioritní osa 10.2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 10.2.1 Infrastruktura veřejných služeb, podoblast podpory 10.2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb, Výzva č. 2.1-35 Infrastruktura rezidenčních, terénní a ambulantní služby a chráněné dílny

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000013

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42716000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Krnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

123 500,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

103 000,- bez DPH (124 630,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 10. 2015

Lhůta pro podání nabídek

19. 10. 2015, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Unitender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kateřina Illková Lhotská

Kontaktní e-mail: katerina.illkova.lhotska@unitender.cz

Kontaktní telefon: +420 596 245 926

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova spotřebičů v prádelně II.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obnova spotřebičů v prádelně II zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Alliance Laundry CE s.r.o. (29451914) Dodavatel 124 630,- Kč vč. DPH
103 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap