Dodávka nové technologie výtahu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka nové technologie výtahu zadávané zadavatelem Charita Ostrava. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Charita Ostrava

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka nové technologie výtahu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové technologie výtahu. Technologické zařízení stávajícího výtahu bude kompletně demontováno a nahrazeno novým. V rámci montážních
a demontážních prací nebude podstatně zasahováno do stávajících nosných konstrukcí výtahové šachty. Kromě drobných úprav jako je vybourání šachtových dveří a osazení nových a výměna vodítek výtahu nebude do zdiva výtahové šachty zasahováno. Uvedené stavební úpravy neovlivní statiku konstrukce výtahové šachty. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v přílohách zadávací dokumentace č. 8, 8a, 8b, 8c a 8d.
Součástí plnění jsou:
• komplexní služby související s příslušným dodávaným zbožím včetně dopravy
• montáž zařízení
• uvedení celého zařízení do provozu

Poznámka

Projekt: „Domov Salvator – podpora kvality života lidí s duševním onemocněním“, registrační číslo CZ.1.10/2.1.00/35.01761

Podpora projektu:
Regionální operační program Moravskoslezsko, prioritní osa 10.2 Podpora prosperity regionu, oblast podpory 10.2.1 Infrastruktura veřejných služeb, podoblast podpory 10.2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb, Výzva č. 2.1-35 Infrastruktura rezidenčních, terénní a ambulantní služby a chráněné dílny

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000007

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ 517498

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42416100-6

Místo plnění veřejné zakázky

Krnov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

708 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

29. 6. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Unitender, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Kateřina Illková Lhotská

Kontaktní e-mail: katerina.illkova.lhotska@unitender.cz

Kontaktní telefon: +420 596 245 926

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka nové technologie výtahu.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap