Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095 zadávané zadavatelem Charita Frýdek-Místek. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Charita Frýdek-Místek

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095

Předmět veřejné zakázky

Tato zakázka je přiměřeně ust. § 98 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zadávána na části. Není-li uvedeno jinak, týká se níže uvedený text všech částí předmětu zakázky.
Předmětem zakázky je zajištění níže uvedených akreditovaných vzdělávacích kurzů pro další vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách dle § 111 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a pro vzdělávání vedoucích pracovníků v sociálních službách dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, Charity Frýdku-Místku a Charity Ostrava, akreditovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (rozdělení částí odpovídá rozdělení předmětu zakázky na části):


Část 1 – Blok 1:
Psychohygiena
Syndrom vyhoření
Zvládání zátěže a stresu ve zdravotnictví a soc. službách
Projevy a zdrav. důsledky akutního a chronického stresu pro lidský organismus
Psychosociální krizové situace klientů
Cena celkem: 380 800,- Kč bez DPH

Část 2 – Blok 2:
Komunikační dovednosti
Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování se seniory
Asertivita ve zdravotnictví a sociálních službách
Cena celkem: 218 400 Kč bez DPH

Část 3 – Blok 3:
Kreativní techniky I. -arteterapie
Kreativní techniky II. - muzikoterapie
Kreativní techniky III. – dramaterapie
Cena celkem: 112 200 Kč bez DPH

Část 4 – Blok 4:
Manažerské dovednosti I. - vedení týmu
Manažerské dovednosti II. - motivování
Manažerské dovednosti III. – hodnocení
Manažerské dovednosti IV. - intervize
Hodnotící pohovor a motivace zaměstnance
Cena celkem: 111 200 Kč bez DPH

Část 5 – Blok 5:
Mediace
Krizová intervence
Cena celkem: 585 600 Kč bez DPH


Část 6 – Blok 6:
Orientace v sociálním systému ČR
Legislativa: opatrovnictví po novém občanském zákoníku
Právní minimum
Jak správně rozumět zásadám etického kodexu a jak jej praktikovat
Standardy
Cena celkem: 158 000 Kč bez DPH

Část 7 – Blok 7:
Manipulace s imobilním klientem
Bazální stimulace II
Cena celkem: 276 800 Kč bez DPH

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Frýdek - Místek

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 843 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 5. 2014

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
smlouva část 1 29. 5. 2014 Zobrazit
smlouva část 2 29. 5. 2014 Zobrazit
smlovua část 3 29. 5. 2014 Zobrazit
smlouva část 4 29. 5. 2014 Zobrazit
smlouva část 5 29. 5. 2014 Zobrazit
smlouva část 6 29. 5. 2014 Zobrazit
zrušení část 7 29. 5. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap