Oprava střechy v Charitním domě pro seniory v Hnojníku – stavební práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava střechy v Charitním domě pro seniory v Hnojníku – stavební práce zadávané zadavatelem Charita Český Těšín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Charita Český Těšín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava střechy v Charitním domě pro seniory v Hnojníku – stavební práce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, konkrétně oprava střechy v Charitním domě pro seniory. Soupis stavebních prací veřejné zakázky je blíže uveden v příloze č. 8 zadávací dokumentace. (Soupis stavebních prací předmětu veřejné zakázky k zadávací dokumentaci)
Uchazeč je povinen předložit veškeré dokumenty požadované v této textové části zadávací dokumentace a ve všech jejich přílohách, příp. požadované v písemné výzvě k podání nabídky. Uchazeč je dále povinen plně respektovat zadávací podmínky dle § 17 písmeno l) zákona a není oprávněn v nich provádět žádné změny. Nabídky, které nebudou splňovat požadavky stanovené v zadávacích podmínkách, budou ze zadávacího řízení vyloučeny.

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je dodavatel oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Stavebními pracemi se rozumí pro účely veřejné zakázky stavební úpravy všech požadovaných prvků, jejich doprava na místo určení, osazení nebo montáž, jejich zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení stavebních prací a dále provedení všech činností souvisejících s opravou, zejména:
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání dodávky, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů;

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky: 650.000 Kč (bez DPH)

Klasifikace předmětu veřejné zakázky: dle CPV 45261900-3 – opravy a údržba střech

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

CPV 45261900-3 – opravy a údržba střech

Místo plnění veřejné zakázky

Charitní dům pro seniory, Hnojník

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

650 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

27. 6. 2016, 15:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava střechy v Charitním domě pro seniory v Hnojníku – stavební práce.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap