Nové rozhodnutí

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Tiskové materiály - opětovná výzva zadávané zadavatelem Cesta domů, z.ú..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Nové rozhodnutí

Popis informace či souboru

Kontrolou administrativních postupů VZMR – „Tiskové materiály – opětovná výzva“ bylo zjištěno, že posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek nebylo posouzeno v souladu se zadávací dokumentací. Zadávací dokumentace stanovila jako jediné hodnotící kritérium cenu bez DPH, posouzení nabídek a jejich hodnocení však proběhlo na základě ceny s DPH. Proto v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (§79 odst. 5) zadavatel znovu rozhodl o nejvhodnější nabídce pro jednotlivá dílčí plnění na základě ceny bez DPH, tento krok na původní pořadí nabídek nemá žádný vliv, a proto nebylo třeba vydávat nové rozhodnutí o nejvhodnější nabídce.

Datum uveřejnění

13. 10. 2014

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap