Propagační a publikační materiály

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Propagační a publikační materiály zadávané zadavatelem České Švýcarsko o.p.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

České Švýcarsko o.p.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Propagační a publikační materiály

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je grafické zpracování, předtisková příprava a tisk osmi výstupů k projektu “THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society”.
Zakázka zahrnuje:
 Grafický návrh (základní layout dle grafického manuálu projektu)
 Korektury anglických textů v rozsahu cca 100 normostran
 Sazba
 Korekturní DTP práce (min. 3x – grafiky, textů, finální podoby)
 Tisk
 Balení a doprava do sídla zadavatele

Externí odkaz na bližší informace

http://ops.ceskesvycarsko.cz/cs/projekty/thetris-thematic-transnational-church-route-development-involvement-local-society

Poznámka

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen „Zákon“), na výběr „Propagační a publikační materiály“ v rámci projektu CE466P4 „THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society“, který je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ13_001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79800000-2 Tiskařské a související služby

Místo plnění veřejné zakázky

Krásná Lípa

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

14 240,- EUR bez DPH (17 230,4 EUR s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

13 280,- EUR bez DPH (16 068,- EUR s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

13 280,- EUR bez DPH (16 068,- EUR s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 5. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 5. 2013

Lhůta pro podání nabídek

10. 6. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: České Švýcarsko o.p.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Radka Soukalová

Kontaktní e-mail: radka.soukalova@ceskesvycarsko.cz

Kontaktní telefon: +420 412 383 000, +420 777 819 914

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Propagační a publikační materiály.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Propagační a publikační materiály zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
H. R. G. spol. s r.o. (47471611) Uchazeč 15402 EUR Kč vč. DPH
12729 EUR Kč bez DPH
PrintActive s.r.o. (25427563) Dodavatel 16068 EUR Kč vč. DPH
13280 EUR Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap