Marketingová kampaň Českosaského Švýcarska 2017 a 2018

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Marketingová kampaň Českosaského Švýcarska 2017 a 2018 zadávané zadavatelem České Švýcarsko o.p.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

České Švýcarsko o.p.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Marketingová kampaň Českosaského Švýcarska 2017 a 2018

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění propagace prezentující Českosaské Švýcarsko jako jedinečnou destinaci, která usiluje o vzájemný soulad člověka s přírodou. Kampaň musí být koncipována tak, aby upoutala pozornost a zájem o poznávání této destinace a nasměřovala tak zájemce na webové stránky zadavatele.
Předmětem plnění je komplexní zajištění realizace billboardové a mediální marketingové kampaně v rámci celé České Republiky. Vybraný dodavatel musí zajistit mediální prostor v souladu s plánem kampaně, přípravu reklamních formátů, dále komplexní správu kampaně a její průběžnou kontrolu.

Poznámka

Veřejná zakázka bude realizována v rámci česko–německého projektu „Turistika s výhledem“ financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 a ze Státního rozpočtu ČR.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2016-005832

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

CC/OŘ/ČŠ1/16

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79342000-3

Místo plnění veřejné zakázky

celá Česká republika

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 200 000,- bez DPH (7 502 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

225689 EUR bez DPH (273083,69 EUR s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 12. 2016

Lhůta pro podání nabídek

12. 1. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Compet Consult s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Petra Šulcová

Kontaktní e-mail: petra.sulcova@competconsult.cz

Kontaktní telefon: +420 776 866 656

Kontaktní datová schránka: bi7wdsf

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Marketingová kampaň Českosaského Švýcarska 2017 a 2018.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
ZADÁVACÍ PODMÍNKY 9. 12. 2016 Zobrazit
SMLOUVA 23. 2. 2017 Zobrazit
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 24. 2. 2017 Zobrazit
Dodatek ke smlouvě č.1 22. 8. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Marketingová kampaň Českosaského Švýcarska 2017 a 2018 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Knowlimits s.r.o. (63677792) Dodavatel 273083.69 EUR Kč vč. DPH
225689 EUR Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap