Informační materiály Hřebenovka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Informační materiály Hřebenovka zadávané zadavatelem České Švýcarsko o.p.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

České Švýcarsko o.p.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Informační materiály Hřebenovka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této zakázky je grafické zpracování, předtisková příprava a tisk výstupů k projektu “Turistické akce Českého Švýcarska”. Všechny výstupy musí být řádně označeny v souladu s pravidly publicity projektu. Dále musí být označena logotypy viz záhlaví výzvy/zadávací dokumentace (MMR), které dodá zadavatel a zároveň logy partnerů projektu.

Zakázka zahrnuje:
 Grafické návrhy
 Sazba
 Korekturní DTP práce
 Tisk
 Balení a doprava do sídla zadavatele

Technická specifikace:
Formát: DL leták 3 zlomy
Materiál: křída mat 150 g/m²
Barevnost: 4/4
Počet: 3000 ks
Obsah : text kombinace s fotografie (dodá zadavatel) + jednoduchá schematická mapa, profil cesty – vytvoří dodavatel
Grafický design: dle manuálu ČSŠ - dodá zadavatel

Poznámka

Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), na výběr „Informační materiály Hřebenovka“
v rámci projektu „Turistické akce Českého Švýcarska“, který je spolufinancován MMR ČR z programu „Podpora NNO - Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj“.
Součástí této výzvy je zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000006

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VZ13_005

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79800000-2 Tiskařské a související služby

Místo plnění veřejné zakázky

Krásná Lípa

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

26 000,- bez DPH (31 460,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

9 840,- bez DPH (11 906,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

9 840,- bez DPH (11 906,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

7. 10. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 10. 2013

Lhůta pro podání nabídek

24. 10. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: České Švýcarsko o.p.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Radka Soukalová

Kontaktní e-mail: radka.soukalova@ceskesvycarsko.cz

Kontaktní telefon: +420 412 383 000, +420 777 819 914

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Informační materiály Hřebenovka.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Informační materiály Hřebenovka zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o (48266264) Uchazeč 12 582,15 Kč vč. DPH
10 941,- Kč bez DPH
STUDIO TRINITY s.r.o. (26874474) Uchazeč 14 883,- Kč vč. DPH
12 300,- Kč bez DPH
PROFI-TISK GROUP s.r.o. (26868954) Uchazeč 14 358,- Kč vč. DPH
11 866,- Kč bez DPH
M STUDIO CZ s.r.o. (28743164) Uchazeč 17 968,50 Kč vč. DPH
14 850,- Kč bez DPH
Jiří Šedivý ŠŠ (13337033) Uchazeč 24 901,80 Kč vč. DPH
20 580,- Kč bez DPH
Jiří Vlášek (68277172) Dodavatel 11 906,40 Kč vč. DPH
9 840,- Kč bez DPH
Martin Koutný SPIRAL STUDIO (12057924) Uchazeč 25 240,60 Kč vč. DPH
20 860,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap