ICT infrastruktura včetně zajištění datové konektivity pro Státní oblastní archiv v Praze

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce ICT infrastruktura včetně zajištění datové konektivity pro Státní oblastní archiv v Praze zadávané zadavatelem Česká republika - Státní oblastní archiv v Praze. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Státní oblastní archiv v Praze

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

ICT infrastruktura včetně zajištění datové konektivity pro Státní oblastní archiv v Praze

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele pro návrh infrastruktury k zajištění komplexního řešení datové komunikace Státního oblastního archivu v Praze (dále jen archivu) a následné poskytování s tím souvisejících služeb informačních technologií a telekomunikačních služeb (dále jen ICT), včetně souvisejících služeb operačních systémů a poštovního serveru.
Komplexní řešení datové komunikace archivu musí zajistit provoz datové komunikace mezi požadovanými lokalitami zadavatele – jednotlivými pracovišti archivu. Jednotlivá pracoviště archivu jsou uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace - centrála archivu a jeho pobočky – státní okresní archivy Středočeského kraje (dále též jen SOkA). Provoz datové komunikace je požadován včetně zajištění internetové konektivity s předávacím bodem v centrále archivu. Interní datová síť WAN (dále rovněž „WAN“) musí být poskytována formou virtuální privátní sítě (MPLS VPN) s požadovanými přípojkami do SOkA. Adresní prostor sítě WAN musí být oddělený od veřejného internetu. Návrh musí zahrnovat následné poskytnutí souvisejících služeb ICT prostřednictvím pronájmu výpočetních prostředků, nebo jejich kapacit dodavatelem.
Podrobné vymezení předmětu této veřejné zakázky je obsaženo v následující kapitole a v přílohách této výzvy.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.soapraha.cz/index.php?lang=cze&archiv=1&page=verejne-zakazky&subpage=592

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

32420000-1, 72000000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Praha - západ (Dobřichovice), Praha - východ (Zdiby)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 800 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 3. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 3. 2012

Lhůta pro podání nabídek

25. 5. 2012, 12:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce ICT infrastruktura včetně zajištění datové konektivity pro Státní oblastní archiv v Praze.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap