Zabezpečení odvozu směsného a tříděného odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zabezpečení odvozu směsného a tříděného odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy zadávané zadavatelem Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zabezpečení odvozu směsného a tříděného odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Předmět veřejné zakázky

Předmět smlouvy
• Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele zabezpečení odvozu, třídění, využití a odstranění směsného a tříděného odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy na území hl. m. Prahy, uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, za podmínek dále v této smlouvě uvedených a v souladu s platnou legislativou ČR o odpadovém hospodářství, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
• Předmětem této smlouvy je závazek objednatele zaplatit poskytovateli za plnění výše uvedeného závazku dle celkové nabídkové ceny a platebních podmínek uvedených v článku V.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000031

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

7203030005991

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

KRPA-6991/ČJ-2012-0000VZ-C

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zabezpečení odvozu směsného a tříděného odpadu z objektů Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap