Výstavba integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová2/1666, 140 21 Praha 4

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová2/1666, 140 21 Praha 4 zadávané zadavatelem Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová2/1666, 140 21 Praha 4

Předmět veřejné zakázky

Výstavba integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová2/1666, 140 21 Praha 4

Poznámka

dle § 21 odst. 1 písm. a) – otevřené řízení § 27, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000049

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

357519

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

KRPA-208017/ČJ-2013-0000VZ-C

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45200000-9

Místo plnění veřejné zakázky

1.,3. a 4. NP objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Kongresová 2/1666,Praha 4, Nusle, par.č.919/1.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

30 000 000,- bez DPH (36 200 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 7. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 7. 2013

Lhůta pro podání nabídek

22. 8. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Odbor veřejných zakázek KŘP hl.m.Prahy

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Markéta Votánková, Ivan Chvojka

Kontaktní e-mail: phavoos@mvcr.cz

Kontaktní telefon: 974 823 250-3, Fax: 974 823 257

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, Kongresová2/1666, 140 21 Praha 4.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Krycí list- Identifikační údaje uchazeče 24. 7. 2013 Zobrazit
Smlouva o dílo -návrh 24. 7. 2013 Zobrazit
Zadávací dokumentace 24. 7. 2013 Zobrazit
Dodatečné informace k zadávací dokumentaci 30. 7. 2013 Zobrazit
Námitky proti zadávacím podmínkám uchazeče UNICONT OPAVA s.r.o, 2. 8. 2013 Zobrazit
Přezkoumání námitek uchazeče UNICONT OPAVA s. r. o. a rozhodnutí zadavatele o námitkách 2. 8. 2013 Zobrazit
Odpověď na dodatečné informace 13. 8. 2013 Zobrazit
odpověď dodatečná informace 7. 8. 2013 Zobrazit
Dodatečná informace na žádost uchazeče EMV - odpověď 19. 8. 2013 Zobrazit
Protokol o 1 jednání hodnotící komise 27. 8. 2013 Zobrazit
Protokol o otevírání obálek 27. 8. 2013 Zobrazit
Žádost o písemné zdůvodnění nabídky 11. 9. 2013 Zobrazit
Žádost o písemné zdůvodnění nabídky 11. 9. 2013 Zobrazit
Žádost o písemné zdůvodnění nabídky 11. 9. 2013 Zobrazit
Žádost o písemné zdůvodnění nabídky 11. 9. 2013 Zobrazit
rozhodnutí zadavatele 30. 9. 2013 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky /EMV s.r.o./ 30. 9. 2013 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 30. 9. 2013 Zobrazit
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 5. 9. 2013 Zobrazit
příloha č. 1 zprávy o posouzení - splnění kvalifikace 5. 9. 2013 Zobrazit
příloha č. 2 zprávy o posouzení - splnění kvalifikace 5. 9. 2013 Zobrazit
příloha č. 3 zprávy o posouzení - splnění kvalifikace 5. 9. 2013 Zobrazit
příloha č. 4 zprávy o posouzení - splnění kvalifikace 5. 9. 2013 Zobrazit
příloha č. 5 zprávy o posouzení - splnění kvalifikace 5. 9. 2013 Zobrazit
příloha č. 6 zprávy o posouzení - splnění kvalifikace 5. 9. 2013 Zobrazit
příloha č. 7 zprávy o posouzení - splnění kvalifikace 5. 9. 2013 Zobrazit
příloha č. 8 zprávy o posouzení - splnění kvalifikace 5. 9. 2013 Zobrazit
příloha č. 9 zprávy o posouzení - splnění kvalifikace 5. 9. 2013 Zobrazit
příloha č. 10 zprávy o posouzení - splnění kvalifikace 5. 9. 2013 Zobrazit
zpráva o posouzení a hodnocení II. 26. 9. 2013 Zobrazit
Odůvodnění účelnosti podlimitní veřejné zakázky 23. 10. 2013 Zobrazit
Příloha č. 1 Odůvodnění účelnosti...... 23. 10. 2013 Zobrazit
píemná zpráva zadvatele § 85 ZVZ 20. 11. 2013 Zobrazit
výše skutečně uhrazené ceny § 147a odst.1, písm.b) ZVZ 28. 1. 2014 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap