Výměna oken a oprava uličních fasád v objektech KŘP hl. m. Prahy – Bartolomějská 4 a Bartolomějská 6, Praha 1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výměna oken a oprava uličních fasád v objektech KŘP hl. m. Prahy – Bartolomějská 4 a Bartolomějská 6, Praha 1 zadávané zadavatelem Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výměna oken a oprava uličních fasád v objektech KŘP hl. m. Prahy – Bartolomějská 4 a Bartolomějská 6, Praha 1

Předmět veřejné zakázky

Výměna oken za nová dřevěná v uliční fasádě v objektech Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Bartolomějská 4 a Bartolomějská 6, Praha 1 a oprava uličních fasád (Bartolomějská 4 – 584 m², Bartolomějská 6 – 437m²) včetně výměny všech klempířských prvků a konečného nátěru uliční fasády. Koeficient prostupu tepla oken Uw bude maximálně 1,1W/m²K. Specifikace prací je uvedena v přílohách – PD zpracovaná Ing. arch. Ondřejem Sikorou a zápis Odboru památkové péče z místního šetření.

Poznámka

Žádost o zadávací dokumentaci je nutné zaslat na e-mailovou adresu zadavatele aasuo@mvcr.cz nejpozději do 2 pracovních dnů (13. 08. 2013) ode dne zveřejnění výzvy na podání nabídek. Pozdější žádosti nebudou zadavatelem akceptovány.
Kontaktní osoba: Ing. Martin Melč, tel: 974 885 422

• Účast pověřeného zástupce uchazeče na místním šetření (sraz účastníků před objektem – Bartolomějská 4, Praha 1), které proběhne dne 16. 08. 2013 v 09,00 hod., je podmínkou pro podání nabídky. Na tomto šetření bude zástupci uchazeče, na základě jím zaslané žádosti, předána projektová dokumentace a stanovisko Odboru památkové péče.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000052

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

KRPA-270918/ČJ-2013-0000VZ-R

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45213100-4 Stavební úpravy komerčních budov

Místo plnění veřejné zakázky

Objekt Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Bartolomějská 314/4 a Bartolomějská 312/6, Praha 1

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 8. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 8. 2013

Lhůta pro podání nabídek

26. 8. 2013, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - odbor správy nemovitého majetku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Martin Melč

Kontaktní e-mail: aasuo@mvcr.cz

Kontaktní telefon: 974 885 422

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výměna oken a oprava uličních fasád v objektech KŘP hl. m. Prahy – Bartolomějská 4 a Bartolomějská 6, Praha 1.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap