Oprava střechy objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy - Bartolomějská 6, Praha 1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Oprava střechy objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy - Bartolomějská 6, Praha 1 zadávané zadavatelem Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Oprava střechy objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy - Bartolomějská 6, Praha 1

Předmět veřejné zakázky

Oprava střechy objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy - Bartolomějská 6, Praha 1 – Demontáž stávající krytiny, výměna a doplnění dřevěných konstrukcí včetně záklopu a následného ošetření proti dřevokazným houbám.
Dodání nové izolační vrstvy (parotěsná izolace) a střešní krytiny (šedé šablony). Následně budou provedeny opravy klempířských prvků a oprava odvětrání kanalizace.
Technická specifikace předmětu plnění včetně výkazu výměr bude uchazečům předána v rámci místního šetření.

Poznámka

Místní šetření (sraz účastníků před objektem – Bartolomějská 6, Praha 1), proběhne dne
24. 06. 2014 v 10:00 hod.
Zadavatel považuje za nezbytné pro zpracování nabídek, aby se uchazeči zúčastnili prohlídky místa plnění.
Zadavatel upozorňuje, že místní šetření (prohlídka místa plnění) se bude konat pouze v jediném výše uvedeném termínu. Na základě těchto zjištěných skutečností bude provedena kalkulace ceny.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000025

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

KRPA-221930/ČJ-2014-0000VZ-R

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45260000-7 Stavení práce a jiné specializované stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - Bartolomějská 6, Praha 1

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 6. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 6. 2014

Lhůta pro podání nabídek

3. 7. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy - Bartolomějská 7, Praha 1

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Martina Rybová

Kontaktní e-mail: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz

Kontaktní telefon: 974 823 251

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Oprava střechy objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy - Bartolomějská 6, Praha 1.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap