Odprodej nepotřebného movitého majetku - služební kůň ŽAGIR – výzva k podání nabídky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Odprodej nepotřebného movitého majetku - služební kůň ŽAGIR – výzva k podání nabídky zadávané zadavatelem Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Odprodej nepotřebného movitého majetku - služební kůň ŽAGIR – výzva k podání nabídky

Předmět veřejné zakázky

Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy (dále též „KŘP hl. m. Prahy“) se obrací na možné zájemce se žádostí o zaslání nabídky na úplatný převod pro stát trvale nepotřebného majetku – odprodej služebního koně Žagir.
Odprodej služebního koně bude realizován v režimu § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, a dále v souladu s ustanovením čl. 19 odst. 5 Pokynu policejního prezidenta č. 83/2015, kterým se upravuje činnost služební hipologie jsou v nabídkovém řízení na odprodej služebních koní upřednostněny nabídky policistů a zaměstnanců Policie České republiky, při zachování minimální prodejní ceny každého koně, před nabídkami ostatních zájemců. Byť by jimi nabídnutá cena byla vyšší.
S vhodným zájemcem o koupi, který bude stanoven ve výběrovém řízení podle níže uvedených podmínek, bude KŘP hl. m. Prahy jednat o uzavření kupní smlouvy. V rámci výběrového řízení nedochází k automatickému uzavření smlouvy, smlouva se sjednává následně a účast zájemce ve výběrovém řízení ani vybrání vhodného zájemce o koupi nezakládají pro zájemce nárok na uzavření smlouvy nebo jiné s tím související nároky. Dále viz příloha - výzva k podání nabídek

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

KRPA- 107433 /ČJ-2017-0000VZ-K

Podrobná charakteristika zakázky

Místo plnění veřejné zakázky

Místo plnění: Pracoviště KŘP hl. m. Prahy, oddělení služební hipologie, Císařský ostrov 1094, 170 00 Praha 7.

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 4. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: odbor veřejných zakázek Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lenka Kučerová

Kontaktní e-mail: krpa.ovz. podatelna@pcr.cz

Kontaktní telefon: 974 823 256

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Odprodej nepotřebného movitého majetku - služební kůň ŽAGIR – výzva k podání nabídky.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídek 29. 3. 2017 Zobrazit
Veterinární zpráva 29. 3. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap